Luther's 95 theses with translation: an example of theological Latin

 
"Disputatio pro Declaratione Virtutis Indulgentiarum."
by Dr. Martin Luther, 1483-1546
D. MARTIN LUTHERS WERKE: KRITISCHE GESAMMTAUSGABE.
1. Band (Weimar: Hermann Boehlau, 1883). pp. 233-238.

Amore et studio elucidande veritatis hec subscripta disputabuntur
Wittenberge, Presidente R. P. Martino Lutther, Artium et S. Theologie
Magistro eiusdemque ibidem lectore Ordinario. Quare petit, ut qui non
possunt verbis presentes nobiscum disceptare agant id literis absentes.
In nomine domini nostri Hiesu Christi. Amen.

1. Dominus et magister noster Iesus Christus dicendo 'Penitentiam agite
&c.' omnem vitam fidelium penitentiam esse voluit. 2. Quod verbum de
penitentia sacramentali (id est confessionis et satisfactionis, que
sacerdotum ministerio celebratur) non potest intelligi.

3. Non tamen solam intendit interiorem, immo interior nulla est, nisi
foris operetur varias carnis mortificationes.

4. Manet itaque pena, donec manet odium sui (id est penitentia vera
intus), scilicet usque ad introitum regni celorum.

5. Papa non vult nec potest ullas penas remittere preter eas, quas
arbitrio vel suo vel canonum imposuit.

6. Papa non potest remittere ullam culpam nisi declarando, et
approbando remissam a deo Aut certe remittendo casus reservatos sibi,
quibus contemptis culpa prorsus remaneret.

7. Nulli prorus remittit deus culpam, quin simul eum subiiciat
humiliatum in omnibus sacerdoti suo vicario.

8. Canones penitentiales solum viventibus sunt impositi nihilque
morituris secundum eosdem debet imponi.

9. Inde bene nobis facit spiritussanctus in papa excipiendo in suis
decretis semper articulum mortis et necessitatis.

10. Indocte et male faciunt sacerdotes ii, qui morituris penitentias
canonicas in purgatorium reservant.

11. Zizania illa de mutanda pena Canonica in penam purgatorii videntur
certe dormientibus episcopis seminata.

12. Olim pene canonice non post, sed ante absolutionem imponebantur
tanquam tentamenta vere contritionis.

13. Morituri per mortem omnia solvunt et legibus canonum mortui iam
sunt, habentes iure earum relaxationem.

14. Imperfecta sanitas seu charitas morituri necessario secum fert
magnum timorem, tantoque maiorem, quanto minor fuerit ipsa.

15. Hic timor et horror satis est se solo (ut alia taceam) facere penam
purgatorii, cum sit proximus desperationis horrori.

16. Videntur infernus, purgaturium, celum differre, sicut desperatio,
prope desperatio, securitas differunt.

17. Necessarium videtur animabus in purgatorio sicut minni horrorem ita
augeri charitatem.

18. Nec probatum videtur ullis aut rationibus aut scripturis, quod sint
extra statum meriti seu augende charitatis.

19. Nec hoc probatum esse videtur, quod sint de sua beatitudine certe
et secure, saltem omnes, licet nos certissimi simus. 20. Igitur papa
per remissionem plenariam omnium penarum non simpliciter omnium
intelligit, sed a seipso tantummodo impositarum.

21. Errant itaque indulgentiarum predicatores ii, qui dicunt per pape
indulgentias hominem ab omni pena solvi et salvari.

22. Quin nullam remittit animabus in purgatorio, quam in hac vita
debuissent secundum Canones solvere.

23. Si remissio ulla omnium omnino penarum potest alicui dari, certum
est eam non nisi perfectissimis, i.e. paucissimis, dari.

24. Falli ob id necesse est maiorem partem populi per indifferentem
illam et magnificam pene solute promissionem.

25. Qualem potestatem habet papa in purgatorium generaliter, talem
habet quilibet Episcopus et Curatus in sua diocesi et parochia
specialiter.

1. [26] Optime facit papa, quod non potestate clavis (quam nullam
habet) sed per modum suffragii dat animabus remissionem.

2. [27] Hominem predicant, qui statim ut iactus nummus in cistam
tinnierit evolare dicunt animam.

3. [28] Certum est, nummo in cistam tinniente augeri questum et
avariciam posse: suffragium autem ecclesie est in arbitrio dei solius.

4. [29] Quis scit, si omnes anime in purgatorio velint redimi, sicut de
s. Severino et Paschali factum narratur.

5. [30] Nullus securus est de veritate sue contritionis, multominus de
consecutione plenarie remissionis.

6. [31] Quam rarus est vere penitens, tam rarus est vere indulgentias
redimens, i. e. rarissimus.

7. [32] Damnabuntur ineternum cum suis magistris, qui per literas
veniarum securos sese credunt de sua salute.

8. [33] Cavendi sunt nimis, qui dicunt venias illas Pape donum esse
illud dei inestimabile, quo reconciliatur homo deo.

9. [34] Gratie enim ille veniales tantum respiciunt penas
satisfactionis sacramentalis ab homine constitutas.

10. [35] Non christiana predicant, qui docent, quod redempturis animas
vel confessionalia non sit necessaria contritio.

11. [36] Quilibet christianus vere compunctus habet remissionem
plenariam a pena et culpa etiam sine literis veniarum sibi debitam.

12. [37] Quilibet versus christianus, sive vivus sive mortuus, habet
participationem omnium bonorum Christi et Ecclesie etiam sine literis
veniarum a deo sibi datam.

13. [38] Remissio tamen et participatio Pape nullo modo est
contemnenda, quia (ut dixi) est declaratio remissionis divine.

14. [39] Difficillimum est etiam doctissimis Theologis simul extollere
veniarum largitatem et contritionis veritatem coram populo.

15. [40] Contritionis veritas penas querit et amat, Veniarum autem
largitas relaxat et odisse facit, saltem occasione.

16. [41] Caute sunt venie apostolice predicande, ne populus false
intelligat eas preferri ceteris bonis operibus charitatis.

17. [42] Docendi sunt christiani, quod Pape mens non est, redemptionem
veniarum ulla ex parte comparandam esse operibus misericordie.

18. [43] Docendi sunt christiani, quod dans pauperi aut mutuans egenti
melius facit quam si venias redimereet.

19. [44] Quia per opus charitatis crescit charitas et fit homo melior,
sed per venias non fit melior sed tantummodo a pena liberior.

20. [45] Docendi sunt christiani, quod, qui videt egenum et neglecto eo
dat pro veniis, non idulgentias Pape sed indignationem dei sibi
vendicat.

21. [46] Docendi sunt christiani, quod nisi superfluis abundent
necessaria tenentur domui sue retinere et nequaquam propter venias
effundere.

22. [47] Docendi sunt christiani, quod redemptio veniarum est libera,
non precepta.

23. [48] Docendi sunt christiani, quod Papa sicut magis eget ita magis
optat in veniis dandis pro se devotam orationem quam promptam pecuniam.

24. [49] Docendi sunt christiani, quod venie Pape sunt utiles, si non
in cas confidant, Sed nocentissime, si timorem dei per eas amittant.

25. [50] Docendi sunt christiani, quod si Papa nosset exactiones
venialium predicatorum, mallet Basilicam s. Petri in cineres ire quam
edificari cute, carne et ossibus ovium suarum.

1. [51] Docendi sunt christiani, quod Papa sicut debet ita vellet,
etiam vendita (si opus sit) Basilicam s. Petri, de suis pecuniis dare
illis, a quorum plurimis quidam concionatores veniarum pecuniam
eliciunt.

2. [52] Vana est fiducia salutis per literas veniarum, etiam si
Commissarius, immo Papa ipse suam animam pro illis impigneraret. 3.
[53] Hostes Christi et Pape sunt ii, qui propter venias predicandas
verbum dei in aliis ecclesiis penitus silere iubent.

4. [54] Iniuria fit verbo dei, dum in eodem sermone equale vel longius
tempus impenditur veniis quam illi.

5. [55] Mens Pape necessario est, quod, si venie (quod minimum est) una
campana, unis pompis et ceremoniis celebrantur, Euangelium (quod
maximum est) centum campanis, centum pompis, centum ceremoniis
predicetur.

6. [56] Thesauri ecclesie, unde Pape dat indulgentias, neque satis
nominati sunt neque cogniti apud populum Christi.

7. [57] Temporales certe non esse patet, quod non tam facile eos
profundunt, sed tantummodo colligunt multi concionatorum.

8. [58] Nec sunt merita Christi et sanctorum, quia hec semper sine Papa
operantur gratiam hominis interioris et crucem, mortem infernumque
exterioris.

9. [59] Thesauros ecclesie s. Laurentius dixit esse pauperes ecclesie,
sed locutus est usu vocabuli suo tempore.

10. [60] Sine temeritate dicimus claves ecclesie (merito Christi
donatas) esse thesaurum istum.

11. [61] Clarum est enim, quod ad remissionem penarum et casuum sola
sufficit potestas Pape.

12. [62] Verus thesaurus ecclesie est sacrosanctum euangelium glorie et
gratie dei.

13. [63] Hic autem est merito odiosissimus, quia ex primis facit
novissimos.

14. [64] Thesaurus autem indulgentiarum merito est gratissimus, quia ex
novissimis facit primos.

15. [65] Igitur thesauri Euangelici rhetia sunt, quibus olim
piscabantur viros divitiarum.

16. [66] Thesauri indulgentiarum rhetia sunt, quibus nunc piscantur
divitias virorum.

17. [67] Indulgentie, quas concionatores vociferantur maximas gratias,
intelliguntur vere tales quoad questum promovendum.

18. [68] Sunt tamen re vera minime ad gratiam dei et crucis pietatem
comparate.

19. [69] Tenentur Episcopi et Curati veniarum apostolicarum
Commissarios cum omni reverentia admittere. 20. [70] Sed magis
tenentur omnibus oculis intendere, omnibus auribus advertere, ne pro
commissione Pape sua illi somnia predicent. 21. [71] Contra veniarum
apostolicarum veritatem qui loquitur, sit ille anathema et maledictus.

22. [72] Qui vero, contra libidinem ac licentiam verborum Concionatoris
veniarum curam agit, sit ille benedictus.

23. [73] Sicut Papa iuste fulminat eos, qui in fraudem negocii veniarum
quacunque arte machinantur,

24. [74] Multomagnis fulminare intendit eos, qui per veniarum pretextum
in fraudem sancte charitatis et veritatis machinantur,

25. [75] Opinari venias papales tantas esse, ut solvere possint
hominem, etiam si quis per impossibile dei genitricem violasset, Est
insanire.

1. [76] Dicimus contra, quod venie papales nec minimum venialium
peccatorum tollere possint quo ad culpam.

2. [77] Quod dicitur, nec si s. Petrus modo Papa esset maiores gratias
donare posset, est blasphemia in sanctum Petrum et Papam.

3. [78] Dicimus contra, quod etiam iste et quilibet papa maiores habet,
scilicet Euangelium, virtutes, gratias, curationum &c. ut 1. Co. XII.

4. [79] Dicere, Crucem armis papalibus insigniter erectam cruci Christi
equivalere, blasphemia est.

5. [80] Rationem reddent Episcopi, Curati et Theologi, Qui tales
sermones in populum licere sinunt.

6. [81] Facit hec licentiosa veniarum predicatio, ut nec reverentiam
Pape facile sit etiam doctis viris redimere a calumniis aut certe
argutis questionibus laicorm.

7. [82] Scilicet. Cur Papa non evacuat purgatorium propter sanctissimam
charitatem et summam animarum necessitatem ut causam omnium
iustissimam, Si infinitas animas redimit propter pecuniam funestissimam
ad structuram Basilice ut causam levissimam?

8. [83] Item. Cur permanent exequie et anniversaria defunctorum et non
reddit aut recipi permittit beneficia pro illis instituta, cum iam sit
iniuria pro redemptis orare?

9. [84] Item. Que illa nova pietas Dei et Pape, quod impio et inimico
propter pecuniam concedunt animam piam et amicam dei redimere, Et tamen
propter necessitatem ipsius met pie et dilecte anime non redimunt eam
gratuita charitate?

10. [85] Item. Cur Canones penitentiales re ipsa et non usu iam diu in
semet abrogati et mortui adhuc tamen pecuniis redimuntur per
concessionem indulgentiarum tanquam vivacissimi?

11. [86] Item. Cur Papa, cuius opes hodie sunt opulentissimis Crassis
crassiores, non de suis pecuniis magis quam pauperum fidelium struit
unam tantummodo Basilicam sancti Petri?

12. [87] Item. Quid remittit aut participat Papa iis, qui per
contritionem perfectam ius habent plenarie remissionis et
participationis?

13. [88] Item. Quid adderetur ecclesie boni maioris, Si Papa, sicut
semel facit, ita centies in die cuilibet fidelium has remissiones et
participationes tribueret?

14. [89] Ex quo Papa salutem querit animarum per venias magis quam
pecunias, Cur suspendit literas et venias iam olim concessas, cum sint
eque efficaces?

15. [90] Hec scrupulosissima laicorum argumenta sola potestate
compescere nec reddita ratione diluere, Est ecclesiam et Papam hostibus
ridendos exponere et infelices christianos facere.

16. [91] Si ergo venie secundum spiritum et mentem Pape predicarentur,
facile illa omnia solverentur, immo non essent.

17. [92] Valeant itaque omnes illi prophete, qui dicunt populo Christi
'Pax pax,' et non est pax.

18. [93] Bene agant omnes illi prophete, qui dicunt populo Christi
'Crux crux,' et non est crux.

19. [94] Exhortandi sunt Christiani, ut caput suum Christum per penas,
mortes infernosque sequi studeant,

20. [95] Ac sic magis per multas tribulationes intrare celum quam per
securitatem pacis confidant.

M.D.Xvii.


DISPUTATION OF DOCTOR MARTIN LUTHER
ON THE POWER AND EFFICACY OF
INDULGENCESOut of love for the truth and the desire to bring it to light, the
following propositions will be discussed at Wittenberg, under the
presidency of the Reverend Father Martin Luther, Master of Arts and of
Sacred Theology, and Lecturer in Ordinary on the same at that place.
Wherefore he requests that those who are unable to be present and
debate orally with us, may do so by letter.

In the Name our Lord Jesus Christ. Amen.

1. Our Lord and Master Jesus Christ, when He said Poenitentiam agite,
willed that the whole life of believers should be repentance.

2. This word cannot be understood to mean sacramental penance, i.e.,
confession and satisfaction, which is administered by the priests.

3. Yet it means not inward repentance only; nay, there is no inward
repentance which does not outwardly work divers mortifications of the
flesh.

4. The penalty [of sin], therefore, continues so long as hatred of self
continues; for this is the true inward repentance, and continues until
our entrance into the kingdom of heaven.

5. The pope does not intend to remit, and cannot remit any penalties
other than those which he has imposed either by his own authority or by
that of the Canons.

6. The pope cannot remit any guilt, except by declaring that it has
been remitted by God and by assenting to God's remission; though, to be
sure, he may grant remission in cases reserved to his judgment. If his
right to grant remission in such cases were despised, the guilt would
remain entirely unforgiven.

7. God remits guilt to no one whom He does not, at the same time,
humble in all things and bring into subjection to His vicar, the
priest. 8. The penitential canons are imposed only on the living, and,
according to them, nothing should be imposed on the dying.

9. Therefore the Holy Spirit in the pope is kind to us, because in his
decrees he always makes exception of the article of death and of
necessity.

10. Ignorant and wicked are the doings of those priests who, in the
case of the dying, reserve canonical penances for purgatory.

11. This changing of the canonical penalty to the penalty of purgatory
is quite evidently one of the tares that were sown while the bishops
slept.

12. In former times the canonical penalties were imposed not after, but
before absolution, as tests of true contrition.

13. The dying are freed by death from all penalties; they are already
dead to canonical rules, and have a right to be released from them.

14. The imperfect health [of soul], that is to say, the imperfect love,
of the dying brings with it, of necessity, great fear; and the smaller
the love, the greater is the fear.

15. This fear and horror is sufficient of itself alone (to say nothing
of other things) to constitute the penalty of purgatory, since it is
very near to the horror of despair.

16. Hell, purgatory, and heaven seem to differ as do despair,
almost-despair, and the assurance of safety.

17. With souls in purgatory it seems necessary that horror should grow
less and love increase.

18. It seems unproved, either by reason or Scripture, that they are
outside the state of merit, that is to say, of increasing love.

19. Again, it seems unproved that they, or at least that all of them,
are certain or assured of their own blessedness, though we may be quite
certain of it.

20. Therefore by "full remission of all penalties" the pope means not
actually "of all," but only of those imposed by himself.

21. Therefore those preachers of indulgences are in error, who say that
by the pope's indulgences a man is freed from every penalty, and saved;

22. Whereas he remits to souls in purgatory no penalty which, according
to the canons, they would have had to pay in this life. 23. If it is
at all possible to grant to any one the remission of all penalties
whatsoever, it is certain that this remission can be granted only to
the most perfect, that is, to the very fewest.

24. It must needs be, therefore, that the greater part of the people
are deceived by that indiscriminate and highsounding promise of release
from penalty.

25. The power which the pope has, in a general way, over purgatory, is
just like the power which any bishop or curate has, in a special way,
within his own diocese or parish.

26. The pope does well when he grants remission to souls [in
purgatory], not by the power of the keys (which he does not possess),
but by way of intercession.

27. They preach man who say that so soon as the penny jingles into the
money-box, the soul flies out [of purgatory].

28. It is certain that when the penny jingles into the money-box, gain
and avarice can be increased, but the result of the intercession of the
Church is in the power of God alone.

29. Who knows whether all the souls in purgatory wish to be bought out
of it, as in the legend of Sts. Severinus and Paschal.

30. No one is sure that his own contrition is sincere; much less that
he has attained full remission.

31. Rare as is the man that is truly penitent, so rare is also the man
who truly buys indulgences, i.e., such men are most rare.

32. They will be condemned eternally, together with their teachers, who
believe themselves sure of their salvation because they have letters of
pardon.

33. Men must be on their guard against those who say that the pope's
pardons are that inestimable gift of God by which man is reconciled to
Him;

34. For these "graces of pardon" concern only the penalties of
sacramental satisfaction, and these are appointed by man.

35. They preach no Christian doctrine who teach that contrition is not
necessary in those who intend to buy souls out of purgatory or to buy
confessionalia.

36. Every truly repentant Christian has a right to full remission of
penalty and guilt, even without letters of pardon.

37. Every true Christian, whether living or dead, has part in all the
blessings of Christ and the Church; and this is granted him by God,
even without letters of pardon.

38. Nevertheless, the remission and participation [in the blessings of
the Church] which are granted by the pope are in no way to be despised,
for they are, as I have said, the declaration of divine remission.

39. It is most difficult, even for the very keenest theologians, at one
and the same time to commend to the people the abundance of pardons and
[the need of] true contrition.

40. True contrition seeks and loves penalties, but liberal pardons only
relax penalties and cause them to be hated, or at least, furnish an
occasion [for hating them].

41. Apostolic pardons are to be preached with caution, lest the people
may falsely think them preferable to other good works of love.

42. Christians are to be taught that the pope does not intend the
buying of pardons to be compared in any way to works of mercy.

43. Christians are to be taught that he who gives to the poor or lends
to the needy does a better work than buying pardons;

44. Because love grows by works of love, and man becomes better; but by
pardons man does not grow better, only more free from penalty.

45. Christians are to be taught that he who sees a man in need, and
passes him by, and gives [his money] for pardons, purchases not the
indulgences of the pope, but the indignation of God.

46. Christians are to be taught that unless they have more than they
need, they are bound to keep back what is necessary for their own
families, and by no means to squander it on pardons.

47. Christians are to be taught that the buying of pardons is a matter
of free will, and not of commandment.

48. Christians are to be taught that the pope, in granting pardons,
needs, and therefore desires, their devout prayer for him more than the
money they bring.

49. Christians are to be taught that the pope's pardons are useful, if
they do not put their trust in them; but altogether harmful, if through
them they lose their fear of God.

50. Christians are to be taught that if the pope knew the exactions of
the pardon-preachers, he would rather that St. Peter's church should
go to ashes, than that it should be built up with the skin, flesh and
bones of his sheep.

51. Christians are to be taught that it would be the pope's wish, as it
is his duty, to give of his own money to very many of those from whom
certain hawkers of pardons cajole money, even though the church of St.
Peter might have to be sold.

52. The assurance of salvation by letters of pardon is vain, even
though the commissary, nay, even though the pope himself, were to stake
his soul upon it.

53. They are enemies of Christ and of the pope, who bid the Word of God
be altogether silent in some Churches, in order that pardons may be
preached in others.

54. Injury is done the Word of God when, in the same sermon, an equal
or a longer time is spent on pardons than on this Word.

55. It must be the intention of the pope that if pardons, which are a
very small thing, are celebrated with one bell, with single processions
and ceremonies, then the Gospel, which is the very greatest thing,
should be preached with a hundred bells, a hundred processions, a
hundred ceremonies.

56. The "treasures of the Church," out of which the pope grants
indulgences, are not sufficiently named or known among the people of
Christ.

57. That they are not temporal treasures is certainly evident, for many
of the vendors do not pour out such treasures so easily, but only
gather them.

58. Nor are they the merits of Christ and the Saints, for even without
the pope, these always work grace for the inner man, and the cross,
death, and hell for the outward man.

59. St. Lawrence said that the treasures of the Church were the
Church's poor, but he spoke according to the usage of the word in his
own time.

60. Without rashness we say that the keys of the Church, given by
Christ's merit, are that treasure;

61. For it is clear that for the remission of penalties and of reserved
cases, the power of the pope is of itself sufficient.

62. The true treasure of the Church is the Most Holy Gospel of the
glory and the grace of God.

63. But this treasure is naturally most odious, for it makes the first
to be last.

64. On the other hand, the treasure of indulgences is naturally most
acceptable, for it makes the last to be first.

65. Therefore the treasures of the Gospel are nets with which they
formerly were wont to fish for men of riches.

66. The treasures of the indulgences are nets with which they now fish
for the riches of men.

67. The indulgences which the preachers cry as the "greatest graces"
are known to be truly such, in so far as they promote gain.

68. Yet they are in truth the very smallest graces compared with the
grace of God and the piety of the Cross.

69. Bishops and curates are bound to admit the commissaries of
apostolic pardons, with all reverence.

70. But still more are they bound to strain all their eyes and attend
with all their ears, lest these men preach their own dreams instead of
the commission of the pope.

71. He who speaks against the truth of apostolic pardons, let him be
anathema and accursed!

72. But he who guards against the lust and license of the
pardon-preachers, let him be blessed!

73. The pope justly thunders against those who, by any art, contrive
the injury of the traffic in pardons.

74. But much more does he intend to thunder against those who use the
pretext of pardons to contrive the injury of holy love and truth.

75. To think the papal pardons so great that they could absolve a man
even if he had committed an impossible sin and violated the Mother of
God--this is madness.

76. We say, on the contrary, that the papal pardons are not able to
remove the very least of venial sins, so far as its guilt is concerned.

77. It is said that even St. Peter, if he were now Pope, could not
bestow greater graces; this is blasphemy against St. Peter and against
the pope.

78. We say, on the contrary, that even the present pope, and any pope
at all, has greater graces at his disposal; to wit, the Gospel, powers,
gifts of healing, etc., as it is written in I. Corinthians xii.

79. To say that the cross, emblazoned with the papal arms, which is set
up [by the preachers of indulgences], is of equal worth with the Cross
of Christ, is blasphemy.

80. The bishops, curates and theologians who allow such talk to be
spread among the people, will have an account to render. 81. This
unbridled preaching of pardons makes it no easy matter, even for
learned men, to rescue the reverence due to the pope from slander, or
even from the shrewd questionings of the laity.

82. To wit:--"Why does not the pope empty purgatory, for the sake of
holy love and of the dire need of the souls that are there, if he
redeems an infinite number of souls for the sake of miserable money
with which to build a Church? The former reasons would be most just;
the latter is most trivial."

83. Again:--"Why are mortuary and anniversary masses for the dead
continued, and why does he not return or permit the withdrawal of the
endowments founded on their behalf, since it is wrong to pray for the
redeemed?"

84. Again:--"What is this new piety of God and the pope, that for money
they allow a man who is impious and their enemy to buy out of purgatory
the pious soul of a friend of God, and do not rather, because of that
pious and beloved soul's own need, free it for pure love's sake?"

85. Again:--"Why are the penitential canons long since in actual fact
and through disuse abrogated and dead, now satisfied by the granting of
indulgences, as though they were still alive and in force?"

86. Again:--"Why does not the pope, whose wealth is to-day greater than
the riches of the richest, build just this one church of St. Peter with
his own money, rather than with the money of poor believers?"

87. Again:--"What is it that the pope remits, and what participation
does he grant to those who, by perfect contrition, have a right to full
remission and participation?"

88. Again:--"What greater blessing could come to the Church than if the
pope were to do a hundred times a day what he now does once, and bestow
on every believer these remissions and participations?"

89. "Since the pope, by his pardons, seeks the salvation of souls
rather than money, why does he suspend the indulgences and pardons
granted heretofore, since these have equal efficacy?"

90. To repress these arguments and scruples of the laity by force
alone, and not to resolve them by giving reasons, is to expose the
Church and the pope to the ridicule of their enemies, and to make
Christians unhappy.

91. If, therefore, pardons were preached according to the spirit and
mind of the pope, all these doubts would be readily resolved; nay, they
would not exist.

92. Away, then, with all those prophets who say to the people of
Christ, "Peace, peace," and there is no peace!

93. Blessed be all those prophets who say to the people of Christ,
"Cross, cross," and there is no cross!

94. Christians are to be exhorted that they be diligent in following
Christ, their Head, through penalties, deaths, and hell;

95. And thus be confident of entering into heaven rather through many
tribulations, than through the assurance of peace.